• PL
Choose your location?
 • Global Global
 • Australian flag Australia
 • French flag France
 • German flag Germany
 • Irish flag Ireland
 • Italian flag Italy
 • Polish flag Poland
 • Qatar flag Qatar
 • Spanish flag Spain
 • UAE flag UAE
 • UK flag UK

Assistance for Ukrainian Citizens in Poland - Lease Template

20 June 2022

ENG: Dear Ukrainian friends in Poland, 

We are providing you with a template of a lease agreement, which may be helpful when renting an apartment during your stay in Poland. It's available in Ukrainian and Polish. Please feel free to download it below.

This template lease agreement has been prepared on a pro bono basis for publication and use by unspecified audience. It does not fully protect the interests of any party, and its provisions - as with any such template agreement - may be interpreted in various ways. DWF shall not be liable for any actions or omissions related to using the template. If you need advice regarding any legal issues or other professional assistance, we encourage you to contact an advocate or a legal counsel.

Please also take a look at our recent guide regarding your status in Poland, your children, driving licences and transportation of pets.


UA: Шановні українські друзі в Польщі,

Ми передаємо Вам зразок договору оренди, який може стати Вам у пригоді, коли Ви будете орендувати квартиру в Польщі. Він доступний українською та польською мовами. Ви можете безкоштовно завантажити його нижче.

Цей зразок договору оренди був підготовлений у рамках доброчинної діяльності, з метою публікації та використання неназваним одержувачем. Зразок не захищає інтереси жодної зі сторін повною мірою, а його положення, як і у випадку будь-якої угоди такого типу, можуть підлягати тлумаченню в різний спосіб. DWF не несе відповідальності за будь-які дії або бездіяльність пов’язані з його використанням. Якщо Вам потрібні юридичні консультації або інша професійна допомога, ми закликаємо Вас скористатись послугами юриста.


PL: Drodzy ukraińscy przyjaciele w Polsce, 

Przekazujemy Wam wzór umowy najmu, który może być pomocny w przy wynajmie mieszkania podczas Waszego pobytu w Polsce. Jest on dostępny w języku ukraińskim i polskim. Bezpłatny wzór można pobrać poniżej.

Niniejszy wzór umowy najmu został przygotowany w ramach działalności pro bono, celem opublikowania i użytku przez nieoznaczonego odbiorcę. Wzór nie zabezpiecza w pełni interesów żadnej z jej stron, a jego postanowienia – jak w przypadku każdego tego rodzaju porozumienia – mogą być intepretowane na różne sposoby. DWF nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania związane z jego wykorzystaniem. Jeżeli potrzebujecie Państwo porady prawnej lub innej pomocy profesjonalnej, zachęcamy do skorzystania z usług adwokata lub radcy prawnego.