• PL
Choose your location?
 • Global Global
 • Australian flag Australia
 • French flag France
 • German flag Germany
 • Irish flag Ireland
 • Italian flag Italy
 • Polish flag Poland
 • Qatar flag Qatar
 • Spanish flag Spain
 • UAE flag UAE
 • UK flag UK
Back to Events

Efektywne rozwiązywanie problemów w sektorze nieruchomościowym

Date: 23 November 2023, 16:00 - 19:00
Location: DWF office in Poland Jamka sp.k., Plac Małachowskiego 2, Warszawa
Banner Small professional indemnity

Spory i konflikty są nieuniknionym elementem funkcjonowania dużych przedsiębiorstw z branży nieruchomościowej, które w swojej działalności zawierają liczne kontrakty wiążące się z wielomilionowymi roszczeniami w przypadku ich nienależytego wykonania przez jedną ze stron. Czy można części tych sporów uniknąć? Czy można przygotować się do prowadzenia sporu, a jeśli tak, to kiedy należy to zrobić, aby efektywnie zabezpieczyć interes organizacji?

Event Details


Podczas spotkania Zespół Rozwiązywania Sporów i Arbitrażu, posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu największych sporów gospodarczych oraz Zespół Nieruchomości podzielą się praktyczną wiedzą o tym, jak już od etapu zawierania umowy, poprzez okres jej realizacji po etap rozliczenia i zakończenia skutecznie zarządzać ryzykiem ewentualnego konfliktu związanego z transakcjami kupna i sprzedaży nieruchomości komercyjnych, umowami JV, umowami o roboty budowlane, umowami najmu itd.

Praktyka prowadzenia sporów pokazuje bowiem, że przy podjęciu odpowiednich środków wielu sporów można uniknąć jeszcze na etapie wykonywania umowy lub w drodze polubownej. Jednocześnie wdrożenie odpowiednich działań może wydatnie przyczynić się do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia na etapie postępowania sądowego lub arbitrażowego. Warsztaty mają również na celu pokazanie jak istotnie obniżyć koszty operacyjno-prawne prowadzenia spraw spornych, przy uwzględnieniu aktualnych trendów rynkowych oraz specyfiki branży nieruchomościowej.

DWF serdecznie zaprasza 23 listopada 2023 r. na spotkanie biznesowe podczas którego dowiedzą się Państwo:

 • Z jakich narzędzi prawnych korzystać, aby efektywnie zarządzać sporami w sektorze nieruchomości?
 • Jak uniknąć niebezpiecznych zaniedbań na etapie negocjowania i wykonywania umowy, zminimalizować ryzyko przyszłych sporów i zwiększyć szanse powodzenia w ewentualnym sporze gospodarczym?
 • W jaki sposób gromadzić dowody na potrzeby potencjalnego sporu?
 • Jaką strategię przyjąć w przypadku nadchodzącego sporu oraz jak zwiększyć szanse korzystnego rozstrzygnięcia?
 • Czy arbitraż może być korzystniejszą drogą niż sądy powszechne?
 • Kiedy i na jakich warunkach należy zawrzeć ugodę?

Agenda


 • 16:00 – 16:45  Prezentacja DWF Poland na temat rozwiązywania sporów w sektorze nieruchomościowym wraz z sesją Q&A
 • 16:45 – 17:30  Dyskusja panelowa: "W jaki sposób można obniżyć koszty operacyjno-prawne zarządzania sporami gospodarczymi?"
 • 17:30 – 19:00  Koktajl i dyskusja kuluarowa

Speakers


RSVP