• PL
Choose your location?
 • Global Global
 • Australian flag Australia
 • French flag France
 • German flag Germany
 • Irish flag Ireland
 • Italian flag Italy
 • Polish flag Poland
 • Qatar flag Qatar
 • Spanish flag Spain
 • UAE flag UAE
 • UK flag UK
Back to Events

Dyrektywa work-life balance - nowelizacja kodeksu pracy

Date: 25 April 2023, 09:30 - 10:30
Location: DWF Poland Jamka sp.k, Pl. Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa
0731 Group of people768x528

Kancelaria DWF zaprasza na śniadanie biznesowe poświęcone nowelizacji kodeksu pracy.

Szczegóły wydarzenia


W kwietniu br. wejdzie w życie ustawa, które implementuje dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (tzw. dyrektywa work-life balance) oraz dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

Jest to największa od lat nowelizacja Kodeksu pracy, która swoim zasięgiem obejmie zarówno przepisy dotyczące nawiązywania stosunku pracy, rozwiązywania stosunku pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych oraz uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Nowe przepisy przyznają także pracownikom wiele nowych, nieznanych wcześniej polskiemu ustawodawstwu, uprawnień, z czym wiążą się dodatkowe obowiązki po stronie pracodawców, wymagające wielu zmian organizacyjnych. Obowiązki te obwarowane są sankcjami w postaci kary grzywny – nawet do kwoty 30.000 zł.

Spotkanie skierowane jest do członków zarządu, szefów działów prawnych oraz działów HR, prawników wewnętrznych we wszystkich firmach zatrudniających pracowników, niezależnie od ich liczby.

Prelegenci


Rejestracja na Śniadanie Biznesowe